Thursday 9 April 2015

Top 10 Characters (from books)...

... I miss the most / Die ik het meeste misHy guys! /Hallo allemaal! 


Welcome to the third "Top" Blog!!! / Hoi Iedereen en welkom op mijn derde "Top" Blog !!! 
Here's the top 10 of Characters ( from books) I miss the most. / Hier is de top 10 van personages (uit boeken) die ik het meeste mis. 

Enjoy! / Geniet ervan =) 

PS: Most of the Characters will have a picture because the book has been turned into a movie OR there's a drawing of them somewhere on the internet. / PS: Het merendeel van de personages zal een foto hebben omdat het boek is verfilmd OF er ergens een tekening van het personage bestaat op het internet.

WARNING : MAJOR SPOILERS AHEAD


Fred Weasley / Fred Wemel - HARRY POTTER SERIES (Rowling)

It was just so sad :'(  / gewoon te erg :'( 

Dobby - HARRY POTTER SERIES (Rowling)

our little hero ! I talked about him in my post from last week! ( http://belgiumgirlwithdreams.blogspot.be/2015/04/always.html ) / onze kleine held... heb het ook over hem gehad in mijn blogpost van vorige week

Sirius - HARRY POTTER SERIES (Rowling)
after Dobby and Fred, not quite a shocker he's in the top 10 too... is it? #thatmomentwestartedtohateRowlingfor5minutes / na Dobby en Fred, niet echt vreemd dat hij de top 10 heeft gehaald... of wel soms? #datmomentdatweRowlinghaattenvoor5minuten 


Brom - ERAGON SERIES (Paolini)
his death in the book was worse than in the movie... not a shocker, the movie was awfull... /zijn dood in het boek was erger dan in de film... niet echt moeilijk want de film was waardeloos


Finnick - THE HUNGER GAMES SERIES ( Collins)
my reaction when I read that part the first time : NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO / mijn reactie toen ik dat deel las : NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO


Prim - THE HUNGER GAMES SERIES (Collins)
same here, who is so hartless to kill this little girl? (who's currently starring in DWTS :D #TeamMarkingjay) / ook hier, wie is er zo hartloos om dit kleine meisje te vermoorden? ( tegenwoordig een ster in DWTS :D #TeamMarkingjay


January - SAM SMITH SERIES (Boets)
Probably no one will know who I'm talking about... the books are only available in Dutch ( bummer for my english friends :( ) but I hated him for killing my favorite character... still a good friend though XD / waarschijnlijk zal niemand weten over wie ik het nu heb... de boeken zijn ook enkel te verkrijgen in het Nederlands ( jammer voor mijn engelse maten :( ) maar ik haatte hem echt toen hij mijn favoriete personage vermoordde ... wel nog altijd een goeie vriend XD 

Dumbledore/ Perkamentus - HARRY POTTER SERIES (Rowling)
JUST READ HARRY POTTER


Jordan Kyle - MORTAL INSTRUMENTS SERIES (Clare)
God, I cried... Poor Maya :(  /Man, heb ik even geweend... Ocharme Maya :( 


Firestar / Vuurster - WARRIOR CATS SERIES (Hunter)
Same as the one before this, I cried... a lot... you guys will probably think.. hey, he's just a cat... well, he's not JUST a cat! He's Firestar, the cat I loved from book one untill he died 38(!) books later... god, you just have to read it to understand what I'm talking about / Zelfde als die hiervoor, I heb geweend... veel zelfs.... Jullie zullen waarschijnlijk denken, hey, tis maar een kat... wel, tis niet zomaar EEN kat! Hij is Vuurster, de kat waarvan ik hield sinds boek 1 tot hij stierf, 38(!) boeken later...God, jullie moeten het gewoon gelezen hebben om te verstaan waarover ik het hebBye ! / Saluuuuu

No comments:

Post a Comment