Thursday 7 May 2015

2015 Reading Challenge

Hy guys! Happy Thursday :)  / Hallo allemaal! Fijne donderdag :) 

So, it's that time of the month again where I post something about books./ Dus, het is weer die periode van de maand waarin ik iets over boeken post.

In January, I chose to do the "2015 Reading Challenge". I found this one a Tumblrpage I follow = http://books-cupcakes.tumblr.com/   / In januari koos ik ervoor om de "2015 leesuitdaging" te doen. Ik vond deze op een Tumblrpagina die ik volg. = http://books-cupcakes.tumblr.com/ 

It's May now and I've already completed 24 challenges. So it goes really fast! /Het is nu mei en ik heb al 24 uitdagingen voltooid. Dus het gaat echt snel!Next up : reading a book that won a Pulitzer Prize :) / volgende uitdaging : een boek lezen dat de Pulitzer Prijs heeft gewonnen :)
have fun! :) /Veel plezier! :)

bye! /Saluuuuuu !
x


No comments:

Post a Comment