Thursday 4 June 2015

Books Books Books

hy guys! / Hallo iedereen!

I was thinking of doing a bookreview on "Paper Towns" by John Green like I did with "Girl Online" by Zoë Sugg but I'll do that one next month because my thumb is still hurting A LOT! / Ik heb er over nagedacht om een boekverslag te doen over "Paper Town" van John Green zoals ik ook met "Girl Online" van Zoë Sugg heb gedaan maar dit zal ik volgende maand doen want mijn duim doet nog altijd verschrikkelijk veel pijn!

So, instead of doing that review, I'm going to do something I picked of a blog named "The Electric Read". Laura, If you're reading this, SORRY but it's great idea!! /Dus, in de plaats van dat verslag ga ik iets doen wat ik op een blog genaamd "The Electric Reading" heb gelezen. (http://theelectricread.com/2015/05/23/ya-books-i-loved-as-a-young-adult/)

The books I Loved when I was young... and I still love! / de boeken waarvan ik hield toen ik jong was... En waar ik nog steeds van hou!
There are going to be a lot of Dutch books but not all of them/ er zullen veel engelstalige boekenreeksen tussen zitten maar natuurlijk niet allemaal!
Enjoy! / Geniet er van!
Harry Potter - JK Rowling

My most favourite series of all time! I still re-read them once a year (which takes me +- 10 weeks) . Everyone who calls him/herself a big reader and hasn’t read these... shame on you! /  Mijn meest favoriete serie aller tijden! Ik herlees ze eens per jaar( neemt ongeveer 10 weken in beslag). Iedereen die zichzelf een grote lezer noemt maar deze reeks niet gelezen heeft... shame on you!
Favourite Character? / Favoriete Personage? : Gred & Forge! 

- “After all this time?” “Always.” (Albus & Severus)

Inheritance Cycle AKA Eragon Series - Christopher Paolini

Eragon, probably the worst film adaptation of a book (most of you will say) and I agree on some parts with that opinion. But the Inheritance Cycle is more than just Eragon. It’s Eldest, Brisingr and Inheritance too! And because of the film adaptation, we could finally give all the characters a face. I have to say, I really liked the idea of Ed Speleers as Eragon. Maybe, one day, a brave producer will make the Inheritance Cycle into a tv series? That would be so cool. Kinda Games of Thrones meets Atlantis meets Arrow meets something else :p But yeah, I loved these books. /  Eragon, waarschijnlijk een van de slechtste verfilming van een boek ooit (zoals velen van jullie zullen zeggen) en ik ben het er op sommige vlakken wel met jullie eens. Maar de Erfenis reeks is meer dan enkel Eragon. Het is ook Oudste, Brisingr en Erfenis! En omdat het boek verfilmd is konden we uiteindelijk de personages een gezicht geven . Ik moet zeggen, Ed Speleers als Eragon was echt een goede keuze. Misschien zal, ooit eens, een zeer dappere producer de Erfenis reeks in een tv serie maken? Dat zou echt sjiek zijn. Beetje Game of Thrones meets Atlantis meets Arrow meets nog iets anders :p Maar ja, ik vind (en vond) dit nog steeds ZALIGE boeken!
Favourite Character? Favoriete Personage?  : Saphira!

- “What wisdom can I give people that they haven’t already learned? What feats can I achieve that an army couldn’t do better? It’s insanity!” (Eragon to Saphira)

Sam Smith - Jonas Boets

My favourite Belgian author, Jonas Boets, was still a bit of a nobody when I first met him and his work. I still remember it as if it was yesterday. We had to do a project with our school and one of the classes did a Word-house with Jonas. Everyone who visited the house got a free copy of his first two books. It’s just a shame they (9 books now!) aren’t translated into English (yet). / Mijn favoriete Belgische auteur, Jonas Boets, was nog redelijk onbekend toen ik hem en zijn boekenreeks voor het eerst ontdekte. Ik herinner mij die ontmoeting nog alsof het gisteren was . We moesten een grootschalig project doen met onze school en een van onze klassen had een woord-huis gemaakt samen met Jonas. Iedereen die het huis bezocht kreeg een gratis exemplaar van zijn eerste twee boeken. Nu zijn het er 9 en hoewel er staat 10-12 jaar zijn ze echt wel geschikt voor een ouder publiek!

- “Kom kom, meneer Smith”, suste Autumn. “Natuurlijk heeft u een trauma! U beseft het alleen zelf nog niet. Maar ik wil niet op mijn geweten hebben dat u later badend in het zweet wakker wordt, als u weer eens een nachtmerrie hebt over uw ervaringen in België. Ik kan een miljoen dingen bedenken die leuker zijn dan dat. Wat zeg ik, een miljard!” ( Autumn tegen Sam. Uit Sam Smith en de Dragons)

Favourite Character? / Favoriete Personage? : Meneer Summer!
Blinker - Marc De Bel

Blinker is still one of my favorite book series of all time. It’s weird to see the guy who played Blinker in the first two movies again after 15 years in two tv series. / Blinker is nog altijd een van mijn favoriete boekenreeks aller tijden. Het is echt raar om de gast die Blinker heeft gespeeld in de eerste 2 films na 15 jaar terug te zien in 2 tv series :D

- “Ziedaar, dames en heren, de winnaar van de wedstrijd voor gespierde strijkplanken!” (Blinker - Blinker en het Bagbag juweel)

Favourite Character? / Favoriete Personage? : Nelle!
Twilight - Stephenie Meyer

Especially book 4! I loved the parts about the wolves :D / Vooral boek 4! De delen over de wolven waren zalig :D

- “And so the lion fell in love with the lamb...” (Edward - Twilight)

Favourite Character? / Favoriete Personage? : Alice :D !!!!
De GVR - Roald Dahl 

Better know as The BFG in English :) /  Hier is gewoon geen uitleg nodig. Jeugdsentiment!

- “Don’t gobblefunk around with words.”

Favourite Character? / Favoriete Personage? : The BFG! /De GVR zelf! 
Mathilda - Roald Dahl

A must read for everyone who loves books ! / Een must read voor iedereen die verzot is op boeken!

- “I’m right and you’re wrong, I’m big and you’re small, and there’s nothing you can do about it.”

Favourite Character? / Favoriete Personage? : Mathilda
Daantje de wereldkampioen - Roald Dahl
(Danny, the champion of the world)
Best idea ever! / Beste idee ooit!

-  “I was glad my father was an eye-smiler. It meant he never gave me a fake smile because it's impossible to make your eyes twinkle if you aren't feeling twinkly yourself. A mouth-smile is different. You can fake a mouth-smile any time you want, simply by moving your lips. I've also learned that a real mouth-smile always has an eye-smile to go with it. So watch out, I say, when someone smiles at you but his eyes stay the same. It's sure to be a phony.”

Favourite Character? / Favoriete Personage? : Sgt. Enoch Samways :p 
De heksen - Roald Dahl
(The Witches)

Probably the most scary story ever! And even though Charlie and the Chocolate factory is the best known story by Roald Dahl, I think that The Witches should be second! What. A. Movie. / Waarschijnlijk het meest bangelijke verhaal ooit. En hoewel Sjakie en de chocoladefabriek het meest bekende verhaal van Roald Dahl is, denk ik toch dat de heksen zeker een tweede plaats verdienen. Wat. Een. Film.

-  “I am not, of course, telling you for one second that your teacher actually is a witch. All I am saying is that she might be one. It is most unlikely. But--here comes the big "but"--not impossible.”

Favourite Character? / Favoriete Personage? : Helga (grandma) Eveshim
Pinkeltje - Dick Laan

I love how simple these stories are but they still amuse me./ Ik vind het echt leuk dat het zo’n simpele verhaaltjes zijn maar ik blijf ze leuk vinden.

Meteen klapte Pinkeltje drie maal in zijn handjes en riep hij: “Wolkewietje!, Wolkewietje!, wat moet ik doen om Wipstaart uit dat nare kooitje te helpen?” (Pinkeltje - Pinkeltje ontmoet Wolkewietje)

Favourite Character? / Favoriete Personage? : Pinkelotje
Het Ijskoude Paradijs - Jana Frey
Probably one of the most heartbreaking real life stories ever written. I’m not sure if it’s translated into English.... / Waarschijnlijk een van de meest hartbrekende waargebeurde verhalen ooit. 

-  Het was zomer en ik was dertien jaar. Wekenlang brandde de zon aan de hemel, de stad was zo heet als een oven.
Het was vakantie en daar was ik blij om. Een paar meeuwen waren hierheen afgedwaald, in overmoedige cirkels trokken ze langs de hete hemel. Ze krijsten opgewekt terwijl ik roerloos in het warme, verdorde gras aan school lag te denken. Daar was ik nog altijd eenzaam. Dat kwam omdat ik anders was dan mijn klasgenoten. Vroeger was ik anders geweest omdat mijn moeder was gestorven en omdat ik stil en slaperig en bang was. Nu had ik opnieuw een moeder en slaperig en stil en bang was ik niet meer. Maar anders was ik wel gebleven.

Favourite Character? / Favoriete Personage?: Paul
Terug naar Hamelen - Bill Richardson
(After hamelin)

Without a doubt one of the weirdest books I’ve ever read / Zonder enige twijfel een van de vreemste boeken die ik ooit gelezen heb.

- “In het donker touwtjespringen, touwtjespringen in de lucht. Wie weet waar wij naartoe gaan, tot we landen met een zucht?”

Favourite Character? / Favoriete Personage? :Shavuit de kat!
De macht van het zwaard - Anne West

Again very easy to read. / opnieuw een zeer gemakkelijk te lezen boek

- “Nou ja, ik heb eens uren in dit meer gelegen toen ik moest vluchten voor Adanar. Ik zal een tocht eronder ook wel overleven” (Melsaran - uit De Zwarte Magiër)

Favourite Character? / Favoriete Personage? : Ikor
Percy Jackson / Heroes of Olympus - Rick RiordanTwo of the most awesome series EVER! / Twee van de meest formidabele series ooit!

-  “Ever had a flying burrito hit you? Well, it's a deadly projectile, right up there with cannonballs and grenades.” (Percy - The Titan’s Curse - Percy Jackson series)


-  “This is Annabeth,” Jason said. “Uh, normally she doesn't judo-flip people.” ( Jason - The Mark of Athena - Heroes of Olypmus series)


Favourite Character? / Favoriete Personage? : Annabeth !!!
De Grijze Jager - John Flanagan
(The Ranger’s Apprentice)

Every single one of those 12 books is just amazing. / Elk boek van die 12 is gewoon zalig.  

-  “But...what if I mistime it?" Gilan smiled widely. "Well, in that case, I'll probably lop your head off your shoulders." (Horace to Gilan , The Burning Bridge)

Favourite Character? / Favoriete Personage? Gilan
The Larten Crepsley Saga - Darren Shan

I was hooked on The Vampire Assistant books for a while.. untill I discovered The Larten Crepsley Saga. LOVE THESE BOOKS!!!! Especially because now I can picture Larten :p (thanks to mister John C. Reilly) /  Ik was al een eind verslaafd aan The Vampire Assistant...tot ik De Larten Crepsley saga ontdekte. ZALIGE BOEKEN!!!! Zeker nu ik mij Larten kan voorstellen (thanks to mister John C. Reilly) 

-  “It is good to be taught humility when we are young. If we do not experience pain as children, we will cause pain as adults.”

Favourite Character? / Favoriete Personage? Larten :p
Thanks! See you next week!
bye!
x

1 comment:

 1. Matilda!!! :D De verfilming was hier ook wel goed van vond ik ;)

  Ik stem mee voor een tv serie van Eragon and co :D

  Rick riordan is awesome! Een aanrader : ook de boeken van de egyptische goden (de familie kane) is zeker aan te raden. Zelfde stijl, heel grappig :p

  De rest van de boeken ziet er ook wel leuk uit. En natuurlijk Harry Potter... Daar is het bij mij mee begonnen. Je kan je toch geen wereld indenken zonder die boeken? Jk Rowling is the quueeeen

  'reading is dreaming with your eyes open' :)

  ReplyDelete