Thursday, 29 October 2015

What could go wrong.. Halloween Edition!


WARNING, The following is an insight in the imaginative minds of me and my friends and aren't realistic (in some cases) . Enjoy
- All your pumpkins got smashed
- Your house got wrapped in toiletpaper
- A red devil kills all your friends
- Your house gets attacked by a posessed tree
- When kissing, your boyfriend turns into a werewolf... Watch the amount of hair!
- Your girlfriend turns out to be a witch
- The Wicked Witch of the West turns everyone green
- The pastries on your halloweenparty are full of maggots
- Your date tells you that he’s immortal in which case you throw your dinner at him and shouts : “Edward Cullen Sucks!”
- After following a ( dressed) bunny , your date falls in a big, dark, very large hole
- Biting your human GF/BF when kissing *Blood* ... I smell blood ...
- Trying to scare your mom but failing when your dad hits you with a spade
- Hiding under a pile of leaves trying to scare someone when children jump in the pile to play.
- The witch of the city casts a spell which involves green smoke and you all lose your memories for 6 weeks
- There's a troll in the dungeons.. oh wait, I mean " TROOOL!! IN THE DUNGEONS!!!!" *faints*
- You get all dressed for your halloweenparty but crash a funeral instead.
- The Halloween party gets ashed by a passing dragon
- Crazy people set the field around your house on fire
- You decorate your house with spiders. Aragog comes around... *Run little human(or Friend of Hagrids (your choice)), Run*
You get cozy with a guy in a wearing hideous costume. You agree to meet him again the next day... Turns out it wasn't a costume...
- You find a sudden petrified cat and water on the floor... *Please let it be the butterflies this time!*
The Coackroach Crunchies you eat on a Harry Potter team party turn out to be real.
- When you open the door for thrick or treating, the childeren run away... screaming
- Someone revives a Dinosaur... that smashes your house
- ZOMBIE ATTACK! *Cause it just happens to be a full moon*
Your house gets blown away by a hurricane
- Al je pompoenen worden kapot gestampt
- Je huis wordt verpakt in wc papier
- Een rode duivel vermoord al je vrienden
- Je huis wordt aangevallen door een behekste boom
- Tijdens het kussen verandert je vriend in een weerwolf... Let op de hoeveelheid haar!
- Je vriendin blijkt een heks te zijn
- De Slechte heks van het westen kleurt iedereen groen
- De gebakjes tijdens je halloweenparty zitten vol met maden
- Je vriend vertelt je dat hij onsterfelijk is waarop jij je eten naar hem smijt en roept : "Edward Cullen Sucks!"
- Na het volgen van een (aangekleed) konijn valt je date in een groot, donker gat
- Je bijt per ongelijk in de nek tijdens het kussen van de menselijke Vriend(in). *Ik ruik bloed... bloooeeed*
- Je probeert je moeder te doen schrikken maar faalt wanneer je vader je met de spade raakt
- Je houdt je verborgen onder een stapel bladeren om te proberen iemand te laten verschieten wanneer een bende kinderen in de stapel springt om te spelen
- De heks van de stad spreekt een spreuk uit die groene rook bevat waardoor je 6 weken je geheugen kwijt ben
t- Er is een trol in de kerkers... oh wacht, ik bedoel natuurlijk "TROOOL!! IN DE KERKERS!!!!" *valt flauw*
- Je had je compleet opgekleed voor je halloweenparty maar treft per ongeluk een begrafenis
- De Halloweenparty wordt in as gelegd door een voorbijvliegende draak
- Gestoorde mensen zetten het veld rond je huis in vuur en vlam
- Je versiert je huis met spinnen. Aragog passeert *Ren kleine mens (of vriend van Hagrid, kies maar), Ren*
- Je krijgt het gezellig met een gast die een zeer lelijk kostuum draagt. Jullie spreken de volgende dag opnieuw af... Blijkt het geen kostuum te zijn.
- Je vindt opeens een versteende kat en water op de vloer *laat het aub de vlinders zijn!*
- De Kakkerlak Chrunchies die je hebt gegeten op het halloweenfeest blijken echt t zijn
- Wanneer je de deur opendoet voor de kinderen lopen ze gillend weg
-Iemand doet een Dinosaurus herleven..die ondertussen nog eens je huis kapoststampt
- ZOMBIE AANVAL! *want blijkbaar is het juist volle maan*
Je huis wordt weggewaaid door een orkaan.
bye! see you next week!

Sources :
Harry Potter
Once Upon A Time
Disney
Vampire Diaries
Twilight Saga
The Good Witch
Wizard Of Oz
Wicked
X.

No comments:

Post a Comment