Thursday 29 October 2015

What could go wrong.. Halloween Edition!


WARNING, The following is an insight in the imaginative minds of me and my friends and aren't realistic (in some cases) . Enjoy
- All your pumpkins got smashed
- Your house got wrapped in toiletpaper
- A red devil kills all your friends
- Your house gets attacked by a posessed tree
- When kissing, your boyfriend turns into a werewolf... Watch the amount of hair!
- Your girlfriend turns out to be a witch
- The Wicked Witch of the West turns everyone green
- The pastries on your halloweenparty are full of maggots
- Your date tells you that he’s immortal in which case you throw your dinner at him and shouts : “Edward Cullen Sucks!”
- After following a ( dressed) bunny , your date falls in a big, dark, very large hole
- Biting your human GF/BF when kissing *Blood* ... I smell blood ...
- Trying to scare your mom but failing when your dad hits you with a spade
- Hiding under a pile of leaves trying to scare someone when children jump in the pile to play.
- The witch of the city casts a spell which involves green smoke and you all lose your memories for 6 weeks
- There's a troll in the dungeons.. oh wait, I mean " TROOOL!! IN THE DUNGEONS!!!!" *faints*
- You get all dressed for your halloweenparty but crash a funeral instead.
- The Halloween party gets ashed by a passing dragon
- Crazy people set the field around your house on fire
- You decorate your house with spiders. Aragog comes around... *Run little human(or Friend of Hagrids (your choice)), Run*
You get cozy with a guy in a wearing hideous costume. You agree to meet him again the next day... Turns out it wasn't a costume...
- You find a sudden petrified cat and water on the floor... *Please let it be the butterflies this time!*
The Coackroach Crunchies you eat on a Harry Potter team party turn out to be real.
- When you open the door for thrick or treating, the childeren run away... screaming
- Someone revives a Dinosaur... that smashes your house
- ZOMBIE ATTACK! *Cause it just happens to be a full moon*
Your house gets blown away by a hurricane
- Al je pompoenen worden kapot gestampt
- Je huis wordt verpakt in wc papier
- Een rode duivel vermoord al je vrienden
- Je huis wordt aangevallen door een behekste boom
- Tijdens het kussen verandert je vriend in een weerwolf... Let op de hoeveelheid haar!
- Je vriendin blijkt een heks te zijn
- De Slechte heks van het westen kleurt iedereen groen
- De gebakjes tijdens je halloweenparty zitten vol met maden
- Je vriend vertelt je dat hij onsterfelijk is waarop jij je eten naar hem smijt en roept : "Edward Cullen Sucks!"
- Na het volgen van een (aangekleed) konijn valt je date in een groot, donker gat
- Je bijt per ongelijk in de nek tijdens het kussen van de menselijke Vriend(in). *Ik ruik bloed... bloooeeed*
- Je probeert je moeder te doen schrikken maar faalt wanneer je vader je met de spade raakt
- Je houdt je verborgen onder een stapel bladeren om te proberen iemand te laten verschieten wanneer een bende kinderen in de stapel springt om te spelen
- De heks van de stad spreekt een spreuk uit die groene rook bevat waardoor je 6 weken je geheugen kwijt ben
t- Er is een trol in de kerkers... oh wacht, ik bedoel natuurlijk "TROOOL!! IN DE KERKERS!!!!" *valt flauw*
- Je had je compleet opgekleed voor je halloweenparty maar treft per ongeluk een begrafenis
- De Halloweenparty wordt in as gelegd door een voorbijvliegende draak
- Gestoorde mensen zetten het veld rond je huis in vuur en vlam
- Je versiert je huis met spinnen. Aragog passeert *Ren kleine mens (of vriend van Hagrid, kies maar), Ren*
- Je krijgt het gezellig met een gast die een zeer lelijk kostuum draagt. Jullie spreken de volgende dag opnieuw af... Blijkt het geen kostuum te zijn.
- Je vindt opeens een versteende kat en water op de vloer *laat het aub de vlinders zijn!*
- De Kakkerlak Chrunchies die je hebt gegeten op het halloweenfeest blijken echt t zijn
- Wanneer je de deur opendoet voor de kinderen lopen ze gillend weg
-Iemand doet een Dinosaurus herleven..die ondertussen nog eens je huis kapoststampt
- ZOMBIE AANVAL! *want blijkbaar is het juist volle maan*
Je huis wordt weggewaaid door een orkaan.
bye! see you next week!

Sources :
Harry Potter
Once Upon A Time
Disney
Vampire Diaries
Twilight Saga
The Good Witch
Wizard Of Oz
Wicked
X.

No comments:

Post a Comment